PROFI CREDIT Czech, a. s.

Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1

Infolinka: +420 469 778 490

E-mail: proficredit@proficredit.cz, www.proficredit.cz


Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. vytvořila aplikaci MyProfi jako bezplatnou aplikaci. Tato aplikace (dále jen Služba) je poskytována společností PROFI CREDIT Czech, a.s. zdarma a je určena k volnému použití.


Tato stránka slouží k informování návštěvníků o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne využít naší Služby.


Pokud se rozhodnete využít naší Služby, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací ve vztahu k těmto zásadám. Osobní údaje, které shromažďujeme, se používají pro poskytování a optimalizaci Služby. Vaše osobní údaje nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným až na případy, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


Shromažďování a použití informací


Pro lepší zkušenost při používání naší Služby, můžeme požadovat poskytnutí osobního identifikačního údaje, zahrnující mimo jiné Android advertising ID (neboli Inzertní ID). Vysvětlení co to je Inzertní ID naleznete na odkazu support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248


Informace, které požadujeme, budou uchovány a používány dle popisu v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


Aplikace používá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace používané k Vaší identifikaci. Vaše osobní údaje nebudou předávány nikam mimo země Evropské unie.


Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace používá.Log Data


Chceme Vás informovat, že v případě pádu či chyby aplikace využíváme data protokolu obsažená ve Vašem zařízení pro lepší identifikaci chyby. Tato dataTato data mohou obsahovat informace jako je Vaše IP adresa, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace při využívání služby, čas a datum Vašeho používání služby a další statistiky.


Cookies


Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do Vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek, které jsou uloženy v interní paměti Vašeho zařízení.


Tato Služba soubory cookie přímo nepoužívá. Aplikace však může používat kód třetích stran a knihovny, které využívají soubory cookie ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte také možnost přijmout nebo odmítnout tyto soubory cookie a vědět, kdy je soubor cookie odeslán do Vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie, může se stát, že nebudete moci používat některé části této Služby.


Poskytovatelé služeb


Můžeme využít společnosti a fyzické osoby třetích stran z následujících důvodů:


Pro usnadnění naší služby;


Seznam poskytovatelů služeb naleznete v odstavci Shromažďování a použití informací.


Chceme informovat uživatele této Služby, že tyto třetí strany mají přístup k Vašim osobním údajům. TytoT strany jsou povinny nezveřejňovat a nepoužívat informace pro žádný jiný účel.


Security


Vážíme si Vaší důvěry při poskytování Vašich osobních informací, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Neustále se snažíme zlepšovat a pracovat na ochraně Vašich osobních údajů a to nejen z technického hlediska. Přes naši neustálou snahu nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost dat pří jejich přenosu nebo ukládání, proto prosím dodržujte základní zásady chování na internetu a využívejte jen bezpečná připojení.


Odkazy na jiné stránky


Tato Služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni k tomuto webu. Mějte na paměti, že tyto externí stránky nejsou provozovány námi. Proto důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky třetích stran nebo služeb.


Zákonná práva uživatelů při zpracování Vašich osobních údajů


Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (článek 7 odst. 3 GDPR);


Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz (dle článků 13 a 14 GDPR).


Máte právo na přístup k osobním údajům (dle článku 15 GDPR), tzn. požádat nás o poskytnutí informací o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů.


Máte právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů (dle článku 16 GDPR).

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“) dle článku 17 GDPR. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle článku 18 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů (dle článku 20 GDPR).


Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat nás o vysvětlení, případně opravu. V takovýchto případech se obraťte písemně na centrálu společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s., Nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na proficredit@proficredit.cz.


Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů


Tímto si vyhrazujeme právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. Proto vám doporučujeme procházet tuto stránku pravidelně kvůli možným změnám. Pokud však ke změnám dojde, budeme vás o nich na těchto stránkách informovat. Tyto změny nabývají platnosti ihned po jejich zveřejnění na webové stránce www.proficredit.cz.

Kontaktujte nás


Máte-li jakékoliv dotazy nebo návrhy ohledně našich Zásad ochrany soukromí, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailovou adresu proficredit@proficredit.cz nebo písemně na centrálu společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s., Nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice.


Poslední datum aktualizace: 6. prosince 2018